С 60% са се увеличили плащанията за болнична помощ за пет години
С 60% са се увеличили плащанията за болнична помощ за пет години / cнимкa: Sofia Photo Agency, архив

С 60% са се увеличили плащанията за болнична помощ за период от пет години, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. През 2006 г. касата е заплащала за болнична помощ средномесечно по 62 049 000 лв., а през 2009 г. разходът е достигнал 96 206 000 лв. Това сочат данни от направен анализ от експерти на НЗОК на ръста в хоспитализациите и заплатените за тях средства на болниците за период от пет години.

Анализът на тези данни показва, че най-голямо е увеличението на средствата (с 21 процента) през 2009 г., спрямо 2008 г. Основната причина за неконтролируемото повишаване на разходите за болнична помощ е приемът на пациенти в болница, чието лечение може да се извършва в извънболничната помощ. Друг основен проблем са повторните хоспитализации, посочват от касата. За една година 300 000 пациенти са лежали в болница повече от един път, като само при три на сто е имало медицинска целесъобразност. Във всички останали случаи се наблюдава прием в болница с цел усвояване на финансов ресурс. Друга причина за повишаване на разходите е селективното договаряне и стремеж на болниците да работят и отчитат скъпоструващи клинични пътеки, пише в съобщението.

През 2006 г. НЗОК е заплатила за 1 300 226 хоспитализации, а през 2009 г. те са били 1 769 594. Установената тенденция за нарастване се запазва и през 2010 г., като според направени разчети очакваният им брой до края на годината ще достигне 2 080 000. Това се отразява и в отчетите на болниците към НЗОК. През 2010 г. средномесечните средства, заявени от болниците, достигат 101 106 000 лв., допълват от НЗОК.

От касата заявяват, че на базата на тези данни е предприела стъпки за контролиране на разходите за болнична помощ чрез въвеждането на делегирани бюджети за болниците. Целта е да се ограничат ненужни хоспитализации, които генерират разходи в болничния сектор, отбелязват от НЗОК. Данните за средномесечните отчети на болниците за разглеждания период са: 2006 г. - 62 049 000 лв.; 2007 г. - 73 384 000 лв.; 2008 г. - 79 526 000 лв.; 2009 г. - 96 206 000 лв.; 2010 г. - 101 106 000 лв.