Ръст на престъпленията, завършили с осъждане през 2008 г., отчита НСИ
Ръст на престъпленията, завършили с осъждане през 2008 г., отчита НСИ / cнимкa: Sofia Photo Agency

Делата за 28  316 престъпления са завършили с осъдителна присъда през миналата година, съобщи Националният статистически институт. Броят на осъдените с влезли в сила присъди е 31 687. В сравнение с 2007 г. се наблюдава увеличение на престъпленията, завършили с осъждане, с 4,5 на сто и с 2,1 на сто - на осъдените.

През 2008 г. се наблюдава намаление на броя на наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества - от 1003 през 2007 г. на 746 през 2008 г.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, завършили с осъждане. С присъда са завършили 7843 престъпления от този вид. Осъдените са 11 007, което е с 4,3 на сто по-малко спрямо предходната година.

Осъдените на възраст 18-24 години са на първо място по брой и относителен дял в наказаната престъпност. Техният брой е 9275 и те съставляват 29,3 на сто от общия брой на осъдените хора.