/ ThinkStock/Getty Images
Министерството на здравеопазването (МЗ) предостави на КПКОНПИ документи във връзка със сигнал за оказан натиск от страна на бившия зам.-министър на здравеопазването Жени Начева спрямо бившия управител на "Бул Био-НЦЗПБ", съобщиха от ведомството.

Според бившия директор на държавното дружество "Бул Био" през 2018 г., в качеството си на зам.-министър на здравеопазването, Начева е упражнила натиск върху него да сключи договор с конкретна адвокатска кантора за съдействие по прекратяване на международен договор на стойност 350 000 евро, въпреки че към този момент дружеството има сключен договор с друго адвокатско дружество, чиято стойност е 40 хил. лв. Сигнал за оказания натиск е подаден в КПКОНПИ, като председателят на комисията е изискал от МЗ оригинали на документите по случая, като те са му били предоставени. Оригиналът на въпросния договор и регистърът на договорите в "Бул Био-НЦЗПБ" обаче липсват, което означава, че никой в дружеството не е наясно дали в даден момент няма да се появят нови задължения към въпросната фирма, допълват от ведомството.

В съобщението се припомня, че Инспекторатът на Министерството на здравеопазването е извършил проверка и за начина на закупуване на лични предпазни средства, респиратори и хидроксихлорохин през март - април 2020 г. Констатирано е било, че същите са подготвяни еднолично от тогавашния зам.-министър Жени Начева, без залагане на минимални изисквания, на база постъпили оферти, които не са заведени в МЗ. Не е било провеждано съгласуване със съответните ресорни дирекции и с останалите заместник-министри.

Проектите на докладни записки до Министерския съвет са подготвяни еднолично, след което тогавашният министър на здравеопазването ги е внасял в МС, а като следствие налице са правителствени решения. Доставките по договорите са осъществени месеци след разписания срок, но неустойки няма. Всички тези действия на тогавашното ръководство на МЗ, както и издаването на фактури и извършването на авансови плащания, са се случвали в рамките на 1-2 дни.

Докладът от тази проверка е изпратен до Прокуратурата на България и МВР с предложение да се направи проверка дали има данни за извършено престъпление и дали са налице основания за започване на наказателно преследване. Отделно от това, информацията и документите по казуса са предоставени и на ГДБОП по искане на главната дирекция, се посочва още в съобщението.