Представителството на ЕК в България даде брифинг пред медиите за техническите подробности по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост, който България внесе в ЕК миналата седмица - кога най-рано може да бъде одобрен и ще получи ли България авансово плащане.

"Планът беше предаден и получен в петък. Става дума за хиляди страници и стотици файлове. И от двете страни имаме желание да работим възможно най-бързо, за да сме от полза на българските граждани", каза Цветан Кюланов, ръководител на представителството на Европейската комисия в България.

Официално: България изпрати Плана за възстановяване в Брюксел

Срокът за разглеждане на българския План за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия е два месеца и след това в рамките на месец той може да бъде одобрен от Съвета на Европейския съюз, обясни Кюланов.

Плащането по проектите на плана се прави, когато той вече е одобрен. Ако това стане до 31 декември 2021 година, ще има плащане по проектите.

В регламента на ЕК оценката на Плана продължава два месеца. Със съгласието на правителството срокът за разглеждане може да се удължи. След неговото приемане в ЕК, следва одобрение от Съвета на ЕС, което обикновено става в едномесечен срок, но също може да е по-дълъг. В повечето случаи ЕК се вмества в двата месеца за разглеждане на националните планове, но има и изключения като например Румъния, каза Кюланов.

Планът за възстановяване е готов

"Качеството на проектите има предимство пред скоростта на одобрение. В интерес на националните власти е да работим максимално бързо и качествено", каза Кюланов.

ЕК оценява проектите с 11 компонента по тристепенна скала "А", "В" и "С". План не може да бъде одобрен, ако има оценка "С". Има компоненти, в които оценката задължително да е "А", но и в останалите, оценката трябва да е предимно "А".

След одобрението на Плана правителството два пъти годишно иска плащане от ЕК. Комисията и нейните органи, проверяват изпълнението на проектите и реформите и след това се изплащат парите. Има възможност да се направи частично плащане, ако са изпълнени само части от проектите, посочи Кюланов.

Българският план за възстановяване и устойчивост е програма за дългосрочни инвестиционни проекти и реформи, които да направят икономиката по-силна и по-конкурентоспособна. Общият ресурс, който страната трябва да получи в следващите години, е 12,9 милиарда лева от Плана за възстановяване. Те ще активират допълнително 8,1 милиарда лева, посочиха от европейската комисия. Българският план съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи до края на 2026 година