/ БГНЕС
С 41 гласа „ЗА“ Столичният общински съвет (СОС) прие предложението на председателя Георги Георгиев за това кметът на София Йорданка Фандъкова до 6 април да издаде заповед, с която някой от досегашните заместник-кметове на район „Красно село" да изпълнява временно длъжността кмет на района, докато има налице избор от СОС.

Във второ поредно заседание столичните общински съветници не успяха да изберат временен кмет на района на мястото на отстранената поради конфликт на интереси Росина Станиславова.

"Наложи се кметът на СО да свърши работата на политическата група, която днес избяга от отговорност. Надявам се на 6 април вече всичко да приключи", това заяви Георги Георгиев след решението на Общинския съвет.

В началото на този месец Общинска избирателна комисия Столична прекрати предсрочно пълномощията на кмета на район "Красно село" Росина Станиславова.

На 22 февруари ВАС потвърди конфликта на интереси на Станиславова, установен по-рано от КПКОНПИ. Според комисията кметът на столичния район „Красно село“ е реализирала конфликт на интереси в частен интерес на свързано с нея лице – нейната дъщеря. Според законодателството и съдебната практика, като лице, заемащо висша публична длъжност, Станиславова е трябвало да си направи самоотвод.

Срещу Росина Станиславова се водят още две съдебни дела за конфликт на интереси, установени от КПКОНПИ.

Едното е за това, че тя е определила сама себе си като ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., сама е определила размера на почасовата ставка за себе си и е избрала екипа за работа по проекта. Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв. Второто е за това, че в качеството си на кмет тя е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време тя ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество.