"Недостиг на ресурси, закъсняла модернизация, недостиг на хора". По този начин президентът описа Румен Радев определи състоянието на Въоръжените ни сили. Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили се запозна с анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2022 година

"Народното събрание не счете за необходимо да разгледа внесената от Министерството на отбраната програма за приоритет на инвестиционни разходи и това е едно от големите предизвикателства пред въоръжените ни сили - дефицитът на разбиране и консенсус в политическата класа за реалната роля и визия за въоръжените сили. Недопустимо е немалка част от политическите партии да гледат на въоръжените сили не като гарант за териториалната цялост и сигурността на страната, а като донор за военна помощ за армията на Украйна. Това е единственото, което ги интересува, когато се говори за българската армия", подчерта Радев.

Президентът ще се запознае с анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2022 г.

По думите му България е първата страна от Източния фланг, която успя да сформира международна бойна група.

"Някои държави получиха 15 танка. Какво са 15 танка на фона на цялостната необходимост от цялостно превъоръжаване. Ние заменяме едни стари оръжейни платформи с други стари оръжейни платформи. Всички хора, които настояват, че с тази концепция "сливи за смет" ще се решат проблемите с превъоръжението, трябва да могат да се изправят пред обществото и да отговорят кога и какви точно платформи бихме получили като замяна, кога ще обучим личния състав и как можем да ги поддържаме", допълни Радев.

"Аз съм длъжен да настоявам отбранителният потенциал на българската армия не да се отслабва в тази сложна обстановка, а да се съхранява и развива. Истинската модернизация ще бъде постигната тогава, когато най-сетне едно отговорно редовно правителство и парламент се заемат с истинската модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили", категоричен е президентът.