/ Прокуратура
ОССЕ отвори временна мисия за наблюдение на предстоящите парламентарни избори
Заместник-главният прокурор Даниела Машева, говорителят на главния прокурор Сийка Милева и прокурор Ваня Илиева от Върховна касационна прокуратура, проведоха работно съвещание с Елена Ковальова и Драган Желич - представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 4 април.

ОССЕ отвори временна мисия за наблюдение на предстоящите парламентарни избори. На срещата бяха обсъдени мерките, които Прокуратурата на Република България е  взела за спазването на закона при провеждането на избори и за противодействието на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

ЦИК с практични насоки за гласуването с хартиена бюлетина

По време на разговорите представителите на ОССЕ бяха информирани, че със заповед на главния прокурор Иван Гешев е създадено Национално междуведомствено звено, в което влизат Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Вътрешна сигурност“.

Целта на Националното междуведомствено звено е да гарантира спазването на политическите права на гражданите и да осигурява бърза и адекватна реакция срещу престъпленията, свързани с изборния процес.