/ iStock/Getty Images
По повод различни медийни публикации относно формирането на съставите на секционните избирателни комисии, МВнР би искало да направи следните уточнения:
 
Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава списъци на резервните членове, регистрира до изборния ден застъпниците извън страната на кандидатските листи и им издава удостоверения.

Вотът на 4 април ще бъде основателна причина за придвижване на българите в Австрия

МВнР предлага по един представител на държавата за член в секционните комисии, а само когато не се запълнят всички квоти, след консултации на ЦИК с политическите партии, прави предложения за допълване на съставите на СИК с представители на българските общности в чужбина.
 
Посланиците и останалите служители на МВнР в представителствата ни в чужбина са деполитизирани и не могат да правят коментари по решенията на ЦИК. Тяхната роля в изборния процес е ясно регламентирана и е организационно-техническа.
 
Изпратихме указания на ръководителите на дипломатически и консулски представителства да не заемат страна в изборния процес или да изразяват позиции извън техните правомощия по Изборния кодекс.