/ iStock/Getty Images
Производството на електроенергия в България се е повишило с 13,05 процента за периода 1 януари 2022 г. - 25 септември 2022 г. спрямо 1 януари 2021 г. - 25 септември 2021 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), публикувани днес на страницата на оператора.

От началото на годината до 25 септември е отчетено производство на електроенергия в обем на 38 054 410 мегаватчаса, докато за аналогичния период на миналата година то е било 33 661 825 мегаватчаса.

Потреблението на ток в страната е намаляло с 0,24 на сто за посочения период. От началото на годината до 25 септември са изразходени 27 989 300 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2021 г. потреблението е било 28 056 244 мегаватчаса.

Предупредиха финландците за прекъсвания на тока през зимата

Данните сочат, че за периода 1 януари 2022 г. - 25 септември 2022 г. спрямо съответния на миналата година салдото (износ-внос) се е повишило със 79,56 процента. Статистиката на ЕСО показва, че този показател от началото на годината спада.

БТА припомня, че цифрите сочеха повишение с 349,62 процента на салдото (износ-внос) за 1 януари - 23 януари тази година спрямо 1 януари - 23 януари 2021 година.

Участието на базовите централи от началото на годината до 25 септември на годишна основа се е увеличило с 18,38 на сто, изчисляват от оператора. През този период от базови централи е произведена 32 078 274 мегаватчаса електроенергия, докато година по-рано електрическата енергия от тях е била 27 096 985 мегаватчаса.

За разглеждания период от ЕСО отчитат увеличение на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 25,77 процента, както и в разпределителната мрежа - с 14,93 на сто.
Продължава да се наблюдава спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - с 25,65 процента за периода 1 януари 2022 г. - 25 септември 2022 г. спрямо 1 януари 2021 г. - 25 септември 2021 г., сочи още справката на ЕСО.
БТА