/ ThinkStock/Getty Images
Досегашният председател на софийския районен съд Александър Ангелов бе избран от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за втори мандат. За него гласуваха десет от членовете на колегията, двама бяха против.

Ангелов получи подкрепа по време на дебата от председателите на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова и на Върховния административен съд Георги Чолаков, както и от друг член на съдийската колегия - Даниела Марчева. Атанаска Дишева заяви, че няма да гласува за Ангелов и открои редица проблеми в съда. Против се изказа и Олга Керелска
Ангелов посочва в концепцията си, че е успял в първия си мандат да обърне тенденцията и решените дела в районния съд да са повече от новите. Според него основен проблем пред съда, който остава и днес, е липсата на достатъчно служебни служители. Голям успех, според Ангелов, е това, че от 1 май миналата година започна сканиране на всички постъпващи книжа.

За подобряване на работата на призовкарите е въведено и електронно наблюдение. Всеки от тях вече е с позициониращо устройство. Така практически може да се проверява дали наистина е посетен всеки адрес. Причината са честите оплаквания от участници в процесите, които твърдят, че не са посетени.

В концепцията си Ангелов посочва още, че са изпратени два мотивирани сигнала до ВКС. Те са свързани с противоречива съдебна практика. Един от тях е по отношение на дела, свързани с домашно насилие.

За подобряване на работата на съда, Ангелов предлага да бъде намален броят на делата в районния съд, като бъде променена подсъдността на част от тях. Според него е добре да бъде увеличен и броят съдии.

Ангелов намеква, че трябва да се работи в посока преодоляване на проблема с неравномерната натовареност на съдиите.

Дебатът по избора на Ангелов продължи няколко часа.
БТА