/ БГНЕС
Улици в София да носят имената на изтъкнати учени юристи предлага председателят на Столичния общински (СОС) съвет Георги Георгиев, съобщиха от пресцентъра на СОС. Юристите общински съветници от всички политически групи подкрепят идеята и са вносители на доклади за това.

Предлага се улица в район "Младост" да носи името на изтъкнатия юрист проф. Петко Венедиков. Той е роден в София на 22 декември 1905 година. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски", правни и държавни науки, през 1928 година. От 1936 г. преподава като професор в Софийския университет. В периода 1937-1950 г. е ръководител на Катедрата по римско право в Юридическия факултет на Софийския университет. Впоследствие правото му да преподава е отнето и е отстранен по политически причини. Декан е на Юридическия факултет на Софийския университет в периодите 1940-1941 г. и 1943-1944 година. Чете курсове по Римско право, Българско гражданско право, Вещно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право. 

Друго предложение е улица в район "Искър" да носи името на проф. Иван Апостолов. Той е роден в София на 2 април 1910 година. През 1932 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", след което специализира в Германия и Италия. Избран е за редовен доцент по гражданскоправни науки през 1938 г. на 28 години, с хабилитационния си труд „Правни сделки с действие в чужд правен кръг", в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет на Софийския университет. През 1941 г. става професор и декан (1942-1943) на Юридическия факултет. По политически причини е отстранен от преподавателска дейност през 1949 година. След отстраняването му от университета, между 1950 и 1975 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. 

Общинският съветник д-р Антон Койчев предлага безименна улица в район "Студентски" да носи името на първия български радио водещ Петър Витанов. Той е роден през 1907 година. Завършва риторика и дикторско майсторство в Италия. Витанов е първият български радиоговорител, назначен на щатна работа в Радио София.