/ Sofia Photo Agency, архив
Справките и удостоверенията от регистъра БУЛСТАТ да станат безплатни и достъпни по електронен път. Това предвиждат законови промени на правосъдното министерство и Агенцията по вписванията, публикувани днес за обществено обсъждане.
 
В момента безплатен достъп до регистъра имат само съдът и държавните и местни органи. Гражданите могат да искат издаване на удостоверения само чрез писмено заявление на гишетата в службите по регистрация и след предварително платена такса.
 
Ако промените бъдат приети от парламента, се предвижда да влязат в сила от 1 септември тази година.