Правителството получи тройка за грижата за децата в България
Правителството получи тройка за грижата за децата в България / снимки: Sofia Photo Agency, архив

Средният успех на държавата в грижата за децата в „Бележник 2013 г.” е „2,90”. Бележникът е независим проект на неправителствената организация „Национална мрежа за децата” (НМД), която дава всяка година оценка на политиките за детето и семейството и беше официално представен днес.

„Бележникът” обръща внимание на пет основни сфери и дава 13 основни препоръки, които да подкрепят работата на държавната администрация и политическите партии в изграждането на действия за правата на детето. „На първо място се откроява липсата на независим орган за мониторинг и защита на детските права като детски омбудсман, какъвто има в 23 от общо 27 страни членки на ЕС”, подчерта Вяра Иванова, координатор детски политики.

Докладът поставя акцент върху черната статистика в здравеопазването, сфера, която получава най-ниската оценка от „2+”. В сферата на образование правителството отново получава оценка „Среден 3”. Според експертите от НДМ трябва да се въведат стандарти за ранно детско развитие и постигане на 100% обхващане на децата в начален етап на образование и 90% ниво на завършено средно образование. „Слаб 2” е оценката в областта на „достъпната архитектурна среда”, която осигурява равен достъп на деца с увреждания и специални нужди до качествено образование.

„Изключително притеснително е, че в някои сфери се наблюдава спад. За нас е по-важно какво стои зад оценката, а за подобряване на резултатите трябва да се обединят всички политически сили и граждани”, коментира изпълнителният директор на „Национална мрежа за децата” Георги Богданов. Той отбеляза, че миналата година данните от „Бележника” са били приети доста сериозно от управляващите, но тазгодишните цифри не показват драстична промяна в политиките на страната за детето.

Правителството получи тройка за грижата за децата в България
netinfo

България е на първо място по показателя „риск от бедност и социално изключване”, който е 51,8% в България при средна стойност в ЕС 27%, отбелязва още БГНЕС. Близо 1/3 от децата в България живеят в бедност, като 78,2% от семействата с три и повече деца живеят в нищета.

Друга проблемна сфера е правосъдието при деца, където подкрепата на правителството е по-скоро морална, отколкото реална, се посочва още в доклада. Липсва прилагането на правосъдие, съобразено с психиката и уязвимостта на децата и специализирани помещения, в които да се провеждат правните процедури с деца. Една от основните препоръки е въвеждането на специализация на съдии, прокурори и следователи, както и в администрацията на органите на изпълнителната власт за работа с деца и популяризиране на Българската линия за онлайн безопасност.

Неправителствената организация „Национална мрежа за децата” (НМД) обединява повече от 113 неправителствени организации в страната. През миналата година оценката, която се поставя на правителството в политиките за децата и семейството е била „среден 3”. Проектът на организацията се осъществява със съдействието на УНИЦЕФ, фондацията „Оук”-Швейцария и Балканския тръст за демокрация.