/ БГНЕС
Парламентът одобри на второ четене последните промени в Закона за социалните услуги, предложени от ГЕРБ и "Обединени патриоти".

С тях в закона вече изрично е записано, че предоставянето на социални услуги не е търговска дейност.

При изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на детето информация може да се разкрива само със съгласието на родителя или настойника, предвиждат друга част от гласуваните промени.

КС обяви за противоконституционни три текста от Закона за социалните услуги

Мнозинството одобри и идеята до приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица, които искат да ползват такива, да се извършва само от Дирекция „Социално подпомагане“. 

Индивидуалната оценка за подкрепа на лицето ще продължи да се изготвя по досегашния ред.