/ iStock/Getty Images
На 81 години е починал авторитетният български учен проф. д.ик.н. Нансен Бехар - дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на СУ, съобщиха от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Нансен Бехар е роден на 17 април 1940 г. в Стара Загора. Дългогодишен професор е по международни икономически отношения и е доктор на икономическите науки, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, където е бил ръководител на Катедрата "Икономика". Автор е на научни монографии, на статии и студии по проблемите на икономиката, публикувани на девет езика.

Проф. Нансен Бехар е бил също така директор на Института за социални анализи към БАН и преподавател в УНСС. Участвал е като ръководител и член на международни проекти - по естествените ресурси към ООН, по икономическата сигурност на Балканите към фондацията "Форд", по етническите конфликти и икономиката към НАТО и др.

През 1992 година проф. Бехар основава първия частен изследователски институт. Това е Институтът за социални и политически анализи.

Избран е за народен представител в 38-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията за национална сигурност, както и е член на Парламентарната делегация в Европейския парламент.

Членувал е в Пьогушкото движение на учените, основано от Айнщайн и Ръсел, както и в международни асоциации по политически науки и международни редколегии. Проф. Нансен Бехар е бил заместник-председател на Президиума на Висшата атестационна комисия, член на Икономическия и социален съвет на Република България и на Европейския икономически и социален комитет. Проф. Нансен Бехар е бил и постоянен член на движението на учените за сигурност и глобални проблеми на Европейския съюз. Носител е на ордена "Кирил и Методий" - първа степен, на Златния знак на БАН, както и на редица международни награди и отличия.