/ БГНЕС
Парламентът прие окончателно промени в закона за мерките и действията при извънредното положение. Предвижда се до отмяната му партиите да не получават субсидия от държавата.

Държавата отстъпи: Поема и част от осигуровките на работника при мярката 60/40 (ВИДЕО)

По мярката 60/40 държавата да поеме и осигурителни вноски, които се дължат от страна на работодателите,
гласуваха депутатите. Пълно или частично ще могат да се освобождават от наем ползвателите/наемателите на държавни или общински имоти до края на извънредното положение.

При забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки.

В писмо до НС бизнесът предлага промени в Закона за извънредните мерки (ВИДЕО)

Задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не могат да бъдат изземвани вещи. За срока от 13 март до отмяна на извънредното положение спират да текат давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

Депутатите намалиха глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки. За разходка в парка глобата ще е от 300 до 1000 лева, при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева.

НФСБ внесе искания на бизнеса: Държавата да поема осигуровките и 60% от дохода на работници без работа

Досега нарушителите се наказваха с 5000 лева. Запазва се обаче глобата за нарушаване на карантината от 5000 лева. Когато нарушението на ограниченията по време на извънредното положение е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, ще се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лева. Досега санкцията беше 15 000 лева.

Туроператорите ще могат да предлагат ваучери за компенсация. Ако пътуващият не се съгласи, парите трябва да бъдат върнати след отмяна на извънредното положение.
БТА