Български пощи
Български пощи / Dariknews.bg, архив
"Български пощи" притежават достатъчен ресурс за развитие, но грешни управленски решения и липса на дългосрочна стратегия са спъвали този процес досега. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков по повод готвения план за преструктуриране на дружеството, който ще бъде представен на Европейската комисия през септември.

„Предстоят сериозни организационни и управленски решения както за стабилизиране на „Български пощи“ ЕАД в момента, така и за трайно оздравяване на дружеството. От първия ден започнахме анализ на действията за трайно решаване на финансовите проблеми на дружеството“, подчерта Георги Гвоздейков.

През май т.г. Комисията одобри държавна помощ от 26,5 млн. евро като спешна подкрепа за ликвидността на "Български пощи". Тогава България гарантира, че след шест месеца заемът ще бъде изплатен или „Български пощи“ ще представи план за преструктуриране, който да осигури дългосрочна жизнеспособност на дружеството.

„Български пощи“, съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията работят ежедневно по подготовката на плана, като всеки етап от него се консултира с представители на ЕК. Той ще включва мерки за оздравяване, които в средносрочен хоризонт да изведат компанията от тежките финансови затруднения.

Европейската комисия е изразила готовност още в края на юли да разгледа работен проект на оздравителния план, така че когато започне работната сесия през септември, той да бъде одобрен официално в кратки срокове. Това ще позволи пощенският оператор веднага да започне да усвоява заложените средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Те са в размер на 100 млн. лева и са насочени към модернизиране на сегашните услуги и въвеждане на нови.