/ БГНЕС
Народното събрание ще гледа Закона за здравето в началото на новата пленарна седмица.

Законопроектът е внесен от Антон Тонев и група народни представители и ще бъде разгледан на първо четене.

Със закона се предлага да се създаде правна възможност след отпадане на извънредната епидемична обстановка, когато е необходимо, министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор, да може да въвежда противоепидемични мерки на територията на цялата страна или за отделна област. Със законопроекта се правят промени в Закона за бюджета на НЗОК, с които се предлага да се удължи с три месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка, съществуващата възможност през 2022 г. Министерство на здравеопазването да субсидира лечебни заведения за болнична помощ за поддържане на готовността им за оказване на медицинска помощ през периода на обявено извънредно положение.

Предложено е законопроектът да влезе в сила от 1 април 2022 г.

На вниманието на депутатите се предлагат и изменения в Закона за здравното осигуряване, които са внесени от Антон Тонев и група народни представители. Те ще бъдат разгледани на първо четене. Със Закона за здравното осигуряване се предлага изрично да се уреди здравното осигуряване и медицинското обслужване на чужденците с предоставена временна закрила.

Седмицата си депутатите ще започнат с промени на първо гласуване в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На първо четене парламентът ще разгледа и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Със законопроекта се предлага въвеждане на уведомителен режим за случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на ел. енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.

Депутатите ще разгледат още докладите за дейността на БАН и на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г. и ще се занимаят с изменения в Закона за висшето образование на първо четене.

В петък ще се проведе редовен парламентарен контрол. Предвидено е и разискване със здравния министър проф. Асена Сербезова за политиката за преодоляване на недостига на лекари в определени специалности и на медицински сестри, и за задържане на младите лекари и медицинските сестри в България. Дебатът е иницииран от ДПС.

 
БГНЕС