Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини
Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини / БГНЕС
Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини
89099
Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини
Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини
Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини
  • Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини
  • Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини
  • Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини

Отсъствията вече няма да са извинени и неизвинени, а уважителни и неуважителни. Това стана ясно от думите на зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Проектът на стандарт за приобщаващото образование предвижда директорът да позволява отсъствия по молба на родителите до 10 дни. Наказанията стават повече - първата е забележка, а втората, която е от новостите е преместване в друга паралелка.

Нови правила за новата учебна година

Уважителни причини са медицински проблеми, участие в конкурси, състезания и олимпиади, както и такива по молба на родителите.

"Родителят подава заявление до директора, в което посочва, че му се налага три дни да  бъде някъде с детето си. Тези три дни са основателна причина за издаване на заповед. Ако тези три дни не са достатъчни, в заявлението може да посочи, че са му необходими още до 7 дни през учебната година, което през педагогически съвет може да се удължи. Което означава 10 дни като пълен вариант, като досега беше три дни", обясни Стаматов.

При 25% отсъствие по предмет учениците ще се явяват на изпит за оформяне за срочна или годишна оценка. При колко неуважителни отсъствия обаче ще бъде изключван ученик, обясни още той.

Няма да има недостиг на учители - сигурни са в министерството

"Всяко едно училище има свободата и възможността в своя правилник да разпише детайлите, стъпките, при които да наложи следващите наказания - забележка, преместване в друга паралелка в същото училище, това наказание до момента не съществуваше, предупреждение за преместване в друго училище, преместване в друго училище, преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение В стандарта е заложено все пак 15 отсъствия да са възможността, която да е за предупреждение за преместване и преместване в друго училище",  разясни още зам.-министърът.

Стаматов коментира и обществената поръчка на МОН за рекламни материали за над 2 милиона, сред които запалки и антистрестопки.

Кунева спира поръчка за рекламни материали и сувенири по европроекти

"Аз не виждам нищо лошо да има рекламна дейност в сферата на средното образование. Колкото повече рекламираме нашето образование, толкова по-добре. Дали с химикал, шапка, блузка, дали с книга, или тетрадка, толкова по-добре", заяви той.

Два часа след проявения медиен интерес министърът на образованието Меглена Кунева спря поръчката. В писмена позиция тя посочва, че е възмутена, че процедурата е пусната в нейно отсъствие.