/ БТА
Тържественото откриване на научноизследователския кампус "Лозенец", който обединява дейността на учените от два факултета на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - на Факултета по химия и фармация, и на Физическия факултет, се състоя днес.

Събитието включваше церемония по откриването пред реновираната сграда, както и Ден на отворените врати.

Кампусът "Лозенец", с ръководител чл.-кор. проф. Тони Спасов, е един от трите лабораторни комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той се състои от 13 лаборатории, снабдени с уникално за страната оборудване, като шест са разположени в обновената сграда, а останалите седем - в сградите на двата факултета.
Обновяването на сградата и купуването на оборудването са осъществени по проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Специфичната инфраструктура на кампуса "Лозенец", с обща площ 1000 квадратни метра, е фокусирана върху изследвания, главно в областта на чистите технологии, каза чл.-кор. проф. Тони Спасов. Той обясни, че в кампуса ще се разработват технологии за създаване и анализ на нови материали с приложение в ключови за зеления преход направления, като контрол на чистотата на околната среда и съхраняването на енергия.

Кампусът представлява модерна база, която може да бъде използвана както за подпомагане на бизнеса с иновации за развитие на кръговата икономика и нисковъглеродното производство, така и за подготовката на млади изследователи в приоритетните за България области, съгласно разработената от Министерството на иновациите и растежа Стратегия за интелигентна специализация за 2021-2027 г.
 

БТА


Кампусът "Лозенец" се оформя като един модерен, европейски център, който дава съвършено различна визия и ни нарежда в посоките на съвременния свят, които са в челните търсения, каза ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев. Той добави, че изключително е доволен и благодари на целия екип, който е участвал в реализирането на този "изстрадан проект". Трябва да вървим по пътя на споделените ресурси и на споделените изследователски екипи, защото това очаква от нас страната, ако искаме да се развиваме като общество и да даваме път на младите хора, създавайки такъв структури, каза ректорът на Софийския университет.

Сред гостите на церемонията бяха заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, кметът на район "Лозенец" Константин Павлов, ректорът на Техническия университет в София проф. Иван Кралов, както и представители на други институции.

Днешното откриване на кампуса е поредната стъпка от голямата инициатива за изграждане на центрове за върхови постижения, каза заместник-министър Георги Ангелов. Той добави, че центровете за върхови постижения и за компетентност, които са 16 на брой, всички отбелязват прогрес.
 

БТА

БТА

Димитрина Ветова/БТА