/ ThinkStock/Getty Images
Българската агенция по безопасност на храните откри две огнища на птичи грип в хасковското село Войводово. Заболяването е потвърдено с протокол от лабораторно изследване. На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите.
 
Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да случи, когато се вдиша прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.
 
С цел контрол и ликвидиране на заболяването, Агенцията започна прилагане на всички мерки в съответствие с действащото законодателство. Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция.
 
Определени са 3-километровите предпазни зони и 10- километровите зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването.
 
Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.