/ iStock/Getty Images
На 25 ноември отбелязваме Международния ден за премахване на насилието над жени и момичета. Тазгодишната кампания под наслов “ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ! Активизъм за прекратяване на насилието срещу жени и момичета” цели да мобилизира обществеността срещу насилието над жените и момичетата.

Според ООН-Жени, от началото на пандемията 45% от жените са споделили, че познават жертва на насилие, основано на пол. Седем от десет от анкетираните жени смятат, че словесният и физическият тормоз от интимен партньор са станали по-често явление. Шест от десет жени са на мнение, че сексуалният тормоз на обществени места е зачестил.

Цели 85% от жените в световен мащаб са станали жертви или свидетели на тормоз в цифровото пространство.

Тези данни будят дълбоко безпокойство и подчертават необходимостта от единно и решително противопоставяне срещу насилието над жените и момичетата.

Република България, в духа на традициите на толерантност на българското общество и в изпълнение на своите международни ангажименти, остава изцяло посветена на борбата срещу всички форми на насилие над жените и момичетата. Уважението и гарантирането на правата на жените и момичетата, както и тяхното овластяване, ще продължат да бъдат приоритет на българската външна политика в областта на правата на човека, заявяват от МВнР.
МВнР