От 1 юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар
От 1 юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар / снимка: Sofia Photo Agency, архив

От 1 юни до края на месеца всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Такава смяна може да се извърши два пъти в годината - през юни и през декември.

За смяна на личен лекар е необходимо да бъде попълнена регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. В нея здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния лекар, както и на неговата практика.

От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия си избор. Същите данни се нанасят и в здравноосигурителната книжка на пациента. Тя остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в „Регистрационна форма за постоянен избор”. (Регистрационните форми могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК.)

Смяната на личен лекар може да стане и извън определените за това месеци, ако обстоятелствата го налагат - смяна на постоянен адрес на здравноосигурения, прекратяване на договора за работа с НЗОК на личния лекар и др.

Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, може да направи първоначален избор по всяко време на годината. За целта трябва да се попълни Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар.