/ БГНЕС
Възрастните и хората с увреждания също трябва да бъдат приоритетна група при помощите за отоплени. Това заяви в становище омбудсманът Диана Ковачева.

То е изпратено до вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров във връзка с Проекта на Наредба свързано с изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане със срок до 1 юни т.г., съобщават от пресслужбата на омбудсмана.

Като омбудсман и национален обществен защитник винаги съм подчертавала, че е необходима цялостна политика, работещи мерки, интегриран подход за решаване на проблемите в сферата на социалното подпомагане, с нова философия, цели и принципи. Системата на социалното подпомагане има спешна нужда от реорганизация, която да доведе до по-ефективно използване на публичните средства“, пише проф.Ковачева. 

В становището си тя подчертава, че оценява амбициозната задача за разрешаването на проблема за отпадането на деца от образователната система, пред който е изправено обществото. 

Омбудсманът поиска абонатите да получат евросредства за смяна на водомери и топломери

„Бих искала също така да насоча вниманието към предложенията за изменения в чл. 2 от проекта на Наредба. Новата редакция на ал. 4 предвижда диференцираният доход за отопление да се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето. Обособени са пет групи с лица в уязвимо положение, като основните категории са: живеещите сами, бременните, децата до 18 години и родителите, които отглеждат сами децата си, както и съжителстващи лица. Силно съм обезпокоена от факта, че в проекта за Наредба не са изведени изрично други категории уязвими граждани, които са част от действащата редакция на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. – като възрастните и хората с увреждания“, посочва Диана Ковачева.

Тя обръща внимание, че не става ясно дали правоимащите групи лица, посочени в точки от 15 до 17, запазват правата си и в новия проект. Изрично подчертава, че заради влошеното си състояние, хората с увреждания имат специфични потребности и нужда от допълнителна социална подкрепа, защото тяхното финансово състояние е повлияно от по-високия риск от бедност и безработица, както и от значителните разходи, които е необходимо да извършват за компенсиране на дефицитите и преодоляване на съществуващите бариери при взаимодействието със заобикалящата ги среда.

„Необходимостта от адекватна помощ е обусловена и от изискванията на международните правозащитни актове, по които държавата ни е страна – като Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата на основните права на Европейския съюз“, пише още омбудсманът с настояването да бъдат съобразени и останалите постъпили в хода на обществените консултации предложения за гарантиране на правата на гражданите в уязвимо положение.