/ БТА
Омбудсманът Диана Ковачева атакува пред Конституционния съд пожизнено намалените пенсии.

Оспорената норма се отнася до възможност за гражданите да се пенсионират до една година по-рано от навършване на необходимата възраст, при наличие на изискуемия осигурителен стаж.

Омбудсманът поиска минималният размер на осъвременените пенсии да е над линията на бедност


Разпоредбата предвижда обаче, че в тази хипотеза пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено, а не до навършване на възрастта.

Според омбудсмана този текст противоречи на няколко разпоредби от Конституцията.

Обмислят преизчисляване на пенсиите

Повод за реакцията на омбудсмана са множество сигнали и жалби на граждани до институцията, в които търсят съдействие срещу наречения от тях "дискриминационен" и "несправедлив" текст в Кодекса за социално осигуряване, според който те получават с 4,8% по-малка пенсия, при положение че имат необходимия осигурителен стаж, но са се пенсионирали с една година по-рано.
БТА