министерски съвет сграда
министерски съвет сграда / Министерски съвет
Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Агенцията за ядрено регулиране на България и Ядрения регулаторен орган на Турция за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност като основа за водене на преговори. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

Подписването на Меморандума е инициирано по взаимно решение на двете страни с цел задълбочаване на партньорството между двата регулиращи органа в специфичните за ядреното регулиране области.

Проектът на Меморандума предвижда обмяна на експертен опит, техническа и регулаторна информация в областта на ядрената и радиационната безопасност, аварийното реагиране и готовност, управлението на радиоактивни отпадъци и транспортирането на радиоактивен материал, както и свързаните с тях дейности.

Решението на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.