/ iStock/Getty Images
На интернет страницата на Министерството на здравеопазването са обявени трима заместник-министри на здравеопазването - д-р Димитър Петров, д-р Александър Златанов и д-р Тома Томов.

Началник на кабинета на министъра на здравеопазването е Лидия Стойкова - Чорбанова.