/ iStock/Getty Images
В сряда Дарик радио ще обяви финалистите на 12-то Национално проучване "Най-добрия град за живеене". Тази година  критериите са обединени в няколко групи, каквито са и категориите, в които Дарик ще раздаде награди на градовете, отбелязали най-голям напредък в съответните области.

-Икономика - в която изследваме публичните и частните инвестиции през отминалата година, финансово състояние и използването на европейски средства, откритите нови работни места и промяната на безработица спрямо 2017 г. 

-Екологичните са другата голяма група критерии, в които изследваме качеството на въздух, отпадъци, зелени площи и зелени инвестиции, електромобилни зареждащи станции.

-Качество на живота е категорията, в която се включват раждаемостта, но и продължителността на живота; емиграцията и имиграцията, наличието на достатъчно детски градини и ясли, възможностите за качествено здравеопазване, знаковите места и състоянието културните институции, уличното изкуство, възможности за спорт, ръста на туристите спрямо 2017 г., но и непроменими от нас характеристики, като географско положение и климат.

-Образованието - област, в която изследваме учебни институции и учебни резултати, образователни проекти, библиотеки, достъпа до интернет, електронните услуги за гражданите.

-Сигурността на един град включва - криминална статистика, пътна безопасност, задръстванията, възможностите за паркиране, качествения и удобен градски транспорт, инвестиции в общинска пътна мрежа.

И тази година се работи в тясно сътрудничество с общините и съответните министерства, за да обективизират максимално крайните резултати.

Разбира се, и тази година слушателите на Дарик радио и читателите на сайта ни darikradio.bg чрез гласуване в продължение на месец определиха кой според тях е градът им фаворит.