НСО ще охранява и хора, посегателството срещу които би отслабило властта
НСО ще охранява и хора, посегателството срещу които би отслабило властта / снимка: БГНЕС, архив

На президента, председателя на Народното събрание и министър-председателя в страната се осигуряват всички видове охрана. По време на мандата си те не могат да се откажат от охрана и се съобразяват с мерките за безопасност, прилагани от Националната служба за охрана. Това решиха народните представители, гласувайки на второ четене текстове от законопроекта за Националната служба за охрана.

При пътуване в чужбина на президента, председателя на Народното събрание и премиера се осигурява лична охрана, а при необходимост и специализиран транспорт, като обхватът на охраната се съобразява с изискванията на приемащата страна.

На вицепрезидента се осигурява охрана по местоживеене и месторабота, както и лична охрана и специализиран транспорт в страната. При служебно пътуване в чужбина се осигурява лична охрана, а при необходимост - и специализиран транспорт.

На главния прокурор в страната се осигурява лична охрана и специализиран транспорт, а при служебно пътуване в чужбина и при необходимост - лична охрана.

При положение на война, военно положение или извънредно положение охрана се осигурява и на членовете на Върховното главнокомандване.
При конкретна застрашеност на лицето в мирно време по решение на комисия се осигурява охрана на народни представители, на членове на семействата на президента, председателя на парламента и премиера. Охрана се осигурява и на други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в страната, решиха още депутатите.

Специализиран транспорт в мирно време се осигурява на членовете на Министерския съвет, членовете на Конституционния съд, зам.-председателите на Народното събрание, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, омбудсмана, кмета на столицата.

Специализиран транспорт се полага и на лицата, заемали длъжностите председател на Народното събрание или министър-председател - до 4 години след освобождаването им от длъжност.