/ iStock/Getty Images
През четвъртото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 471.8 хил. български граждани са направили туристически пътувания, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Преобладаващата част от тях - 95.4 на сто, са пътували само в страната, 3.9 на сто - само в чужбина, а 0.7 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години е с 63.8 на сто по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като срив се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 57.4 на сто, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 91.7 на сто. При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина спадът е с 86.5 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 208.2 хил., или 44.1 на сто от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при хората на възраст 65 и повече години - 97.3 на сто от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 45-64 години е най-голям - 6.2 на сто от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки" - 48.3 на сто, докато в чужбина най-много са били тези с цел "почивка и екскурзия" - 42.7 на сто от всички направени пътувания.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 614.1 хил., или 94.2 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.4 на сто, а на тези в чужбина - 59.5 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 38.4 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33.1 на сто. През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина.

Разходите на един човек за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1 040.74 лв. в чужбина.