/ Георги Димитров
4.8 млрд. лв. ще бъде субсидията за общините през 2022 г., предаде БГНЕС.

Народното събрание одобри трансферите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ще бъде в размер на 48.228 млн. лв.

По бюджета на столицата се заформи първата дискусия, а като цяло дебатът за субсидиите за общините продължи няколко часа. Столична община ще получи през 2022 г. субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 750.144 млн. лв. От ГЕРБ представиха предложението си за допълнителни средства за Столична община.

Георги Свиленски от БСП попита как са стигнали до цифрата 178 млн. лв. "На базата на какво, на км пробег, на цена на билет, на нуждите на Столична община, на кмета Фандъкова, на заместник-кмета. На нуждите на мениджмънта на търговските дружества. Кой ви даде това число?", попита Свиленски.

Лидерът на СДС и депутат ГЕРБ - СДС Румен Христов отговори, че в никакъв случай, предлагайки увеличаване на средства за Столична общини, не иска да бъдат лишени други общини. "Не искам да има противопоставяне на помощта, която ще получи София, особено тези в полупланински и планински райони, които бяха споменати", каза още Христов.

Халил Летифов от ДПС заяви, че от движението не са направили предложение за Столична община. "Още по-важно е да подпомогнем и транспорта на отдалечените слабонаселени високопланински места. Имаме предложение и за междуселищната транспортна схема. Ние сме заложили малко повече като субсидиране там по ред причини. Транспортът е в сериозен недостиг. Това е един от факторите да се обезлюдяват тези райони", каза още Халил Летифов.

За средствата за транспорта на слабонаселените високопланински и полупланински места имаше повече от едно предложение. В крайна сметка народните представители приеха предложението на Любомир Каримански и отделиха средства в размер на 5 млн. лв. за субсидиране на нерентабилни автобусни линии в планински и полупланински райони. "За" предложението му гласуваха 139 народни представители, "против" - 29 и "въздържали се" - 2, с което то бе прието. Предложението беше отразено и по-рано във финансовата рамка на бюджета.

Изказвания имаше и за други общини. Сред тях беше това на Младен Шишков от ГЕРБ – СДС за бюджетите на общините в област Пловдив. Той коментира, че трябва да има адекватно подпомагане на общините.

„Искам да кажа за няколко общини в Пловдив област. На първо място сме заложили подпомагане на община Брезово за реконструкция на водопровод. Водопроводът е с изтекъл експлоатационен срок, с много тежки загуби за вода аварии и т.н. Целта е да се осигури непрекъснатост на водоподаването и подобряването на условията на живот на населението.

За община Карлово предлагаме да бъдат предвидени средства за рехабилитация на общински пътища и водопроводни мрежи“, каза още Младен Шишков. Той посочи, че за Община Марица предлагат средства за реконструкция на уличната мрежа.