/ iStock/Getty Images
Нова платформа за граждански права и законодателни промени в периода на извънредното положение стартира от днес, съобщават инициаторите от екип "Адвокати за адвокатите".

На адрес www.remote.law адвокати и техните клиенти ще могат да се информират за всички законодателни промени, които се случват в периода на карантината. Сайтът дава реална представа за противоепидемичните мерки и актове, с които са наложени, разяснява влиянието им върху правата на гражданите, както и припомня направените предложения от професионалната общност за нормативни промени, които да смекчат негативните ефекти от кризисните мерки за цялото общество.

Единен информационен портал ще ни казва всичко за коронавируса

Адвокатите ще имат възможност за коментари и дискусии по важни за правата на гражданите въпроси. Интернет платформата е разработена от екип на "Адвокати за адвокатите" и избраният на последните избори председател на Софийска адвокатска колегия Стефан Марчев. Тя може да бъде полезна и да облекчи дейността на повече от 13 000 адвокати, които работят в България.

Платформата дава възможност не само за въпроси и отговори по професионални въпроси, но и предвижда периодично провеждане на виртуална кръгла маса "Адвокатите и извънредното положение". Обявена е и първата проява, която е предвидена за 13 април 2020 г. с тема "За ограниченията в работата на адвокатите и достъпа до съд в условията на извънредно положение".
БТА