Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2022 г. е 1276,13 лв. Това обяви Националният осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г. е 1213,75 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2022 г.