/ iStock/Getty Images
Националният дворец на културата вече е с ново ръководство, след като през август тази години предишното подаде молби за освобождаване пред министъра на културата. Поста на изпълнителен директор поема Пени Раева. В състава на новия Съвет на директорите на НДК влизат още Росица Велкова и Елена Карапаунова.

Ръководството на НДК подаде оставка


enlightenedПени Раева е от София. Има две магистратури – по „Френска филология” и по „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност”. Работила е в международната заемна служба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и като преподавател в Техникума по полиграфия и фотография.

В периода 1985-2011 г. заема различни длъжности в НДК, сред които и заместник генерален директор.

В периода 2012-2013 г. работи в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, от 2013 до 2014 г. е Изпълнителен директор и член на УС на НДК, а от 2014 до 2015 г. е финансов директор на „ТТ” ЕООД.

Пени Раева е член на УС на БХК и на Българската фестивална асоциация.

Министерство на културата: Ще се съобразим с подадената от ръководството на НДК оставка


enlightenedРосица Велкова, която е част от Съвета на директорите, е магистър по финанси на УНСС. Има 26-годишен опит в Министерството на финансите, където е заемала поста на зам.-министър на финансите (2017-2021), а към настоящия момент е директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите.

В периода 2008-2009 г. участва в групата на финансовите експерти и във Финансовата комисия на ЮНЕСКО в Париж, където се обсъждат бюджетни, финансови и административни въпроси на организацията. От 2000 до 2001 г. е зам.-председател на Държавна агенция за осигурителен надзор. 

enlightenedДругият член на съвета е Елена Карапаунова. Тя е магистър по счетоводство и контрол в УНСС. Дългогодишен служител на Министерство на икономиката, където от 2001 г. до момента е работила на различни ръководни позиции, които включват началник на отдел „Финансов”, главен счетоводител и директор на дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” в Министерство на икономиката.

Преди това е работила като счетоводител в частния сектор. Има опит в управлението на проекти, финансирани по Структурните и Кохезиония фонд на ЕС. Преминала е обучения в областта на бюджетирането в публичния сектор.