/ iStock/Getty Images
Общо 775 000 лева ще изплати на 9 юли НАП по третата фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал, съобщиха от агенцията. 281 са одобрените кандидати, обявени със заповед на изпълнителния директор на НАП от 9 юли 2021 г.

Близо 2800 фирми са кандидатствали за подкрепа с оборотен капитал във фаза-3 на програмата, като към момента са одобрени и е предоставена безвъзмездна финансова помощ на 725 от тях.

НАП плати над 1,1 млн. лева на 355 фирми, засегнати от коронакризата

Оценката на проектните предложения продължава, като се очакват още плащания през следващите седмици. Всички одобрени кандидати ще бъдат оповестявани в рубриката "Подкрепа чрез оборотен капитал", в сайта на приходната агенция.

Третата фаза на програмата е свързана с удължаване на подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 до 31 март 2021 г., или до различни дати през април 2021 г., съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

Информация и съдействие клиентите могат да получат и на infocenter@nra.bg или на информационния телефон на НАП 0700 18 700.