/ БГНЕС
Наличните завирени обеми в големите язовири към днешна дата са 4012,2 млн. м3 и представляват 60,8 процента от сумата от общите им обеми, което е с 0,1 на сто повече 24 март.

Това са данни за водните количества в 52 комплексни и значими съоръжения, които се следят в Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, сочат от ведомството.

Питейният язовир на Монтана и Враца се напълни до ръба

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са за питейно-битово водоснабдяване - 78,6 на сто от общия им обем; за напояване - 40,6 процента от общия им обем; за енергетика - 66,7 на сто от общия им обем.
БТА