МС обсъжда промени в Кодекса за застраховането
МС обсъжда промени в Кодекса за застраховането / netinfo

Промени в Кодекса за застраховането предвиждат обезпечителен фонд да изплаща обезщетенията по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", "Злополука" и всички видове животозастраховки при несъстоятелност на застрахователя. Промените ще бъдат разгледани на редовното заседание на Министерския съвет днес.

Промените предвиждат също въвеждането на специална уредба за защита на длъжниците, които са сключили застраховка във връзка с получаване на кредит.

Министерският съвет ще разгледа и проект за Закон за военните паметници, който предвижда да бъде създаден Национален регистър на военните паметници, както и на нещатни областни комисии, които ще координират опазването им. Законът урежда статута на военните паметници, правата и задълженията на държавните органи, общините, физическите и юридически лица по издирването, проучването и възстановяването им.

Министерският съвет ще предложи на президента да награди с орден "За гражданска заслуга" - първа степен Никола Николов като дългогодишен ръководител на ДА "Гражданска защита" и във връзка с деня на Гражданска защита - 18 юли.

С медал "За заслуга" се предлага да бъде награден дългогодишният състезател по мотокрос Димитър Рангелов и във връзка с неговата 50-годишнина.

Министрите ще одобрят промени в Закона за техническите изисквания към продуктите и промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.