/ Община Габрово
Общини могат да кандидатстват за финансиране на проекти за изграждане на младежки центрове по Плана за възстановяване и устойчивост до 15 февруари 2023 г. Дотогава се удължава крайният срок за представяне на проектни предложения, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Целта на процедурата е да бъдат изградени младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности и услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. Предоставяните дейности трябва да отговарят на най-високите стандарти в областта на младежката работа и да подпомагат преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда, включително чрез осъществяване на формални или неформални партньорства с местния бизнес.