/ iStock/Getty Images
Министерство на образованието, Комисията за защита на потребителите и омбудсманът призоваха частните детски градини и ясли да спрат да събират такси от родителите на децата, които в извънредно положение не ги посещават.

Поводът за призива на трите институции са сигналите на майки и бащи, които са принуждавани да плащат такси от порядъка на 700-900 лева месечно, въпреки че децата им стоят вкъщи и дори се налага самите те да си вземат отпуск, за да ги гледат. Докато събират таксите, частните детски заведения нямат разходи по изхранването на децата, нито по тяхното гледане.

Заради спряната учебна дейност би трябвало да са рязко намалели и разходите им по издръжката за ток, вода и други режийни. Много родители се възмущаат, че в момент, в който са загубили работата си, намират се в неплатен отпуск или работи само единият родител, им е непосилно да плащат пълната такса, но продължават да го правят, за да не остане детето без място в детската градина.

По тази причина омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Българската асоциция на частните училища г-жа Мария Каменова, в която настоява в периода на извънредното положение да се намалят или напълно отпаднат таксите, които родителите плащат за частни детски градини.

Пълното отпадане на таксите да важи за семейства, които са останали без доходи по време на кризата, породена от пандемията.

Гражданите поставят въпроси, свързани с размера на таксите, които трябва да заплатят, въпреки че децата им не посещават детските градини поради извънредното положение в страната и необходимостта от спазване на мерките за ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19.

Родителите съобщават, че за месеците, в които детските градини не работят, таксите остават същите. Посочват, че от детските заведения настояват родителите да заплатят пълните такси за месец, в който децата не са посещавали градините. Изразяват тревогата си от невъзможността да заплатят тези такси, поради липсата на доходи и описват тежката финансова ситуация, в която са поставени“, пише омбудсманът.

Тя подчертава, че в подобен момент на криза, когато родителите в голямата си част са принудени от обстоятелствата да останат вкъщи, за да отглеждат децата си, е необходимо повече от всякога „да се опрем на солидарността и съпричастността в обществото“.

„В този смисъл, смятам, че трябва да се отчетат, както трудностите, свързани с въведеното извънредното положение и непосилната финансовата тежест за семействата, останали без доходи, така и фактът, че детските градини реално не предоставят на семействата договорената услуга за отглеждането на децата им“, категорична е доц. Ковачева.

МОН и КЗП припомнят, че частните детски градини и ясли не могат да изпълняват дейностите по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца в предучилищна възраст за времето на извънредното положение и съответно не следва да изискват заплащането на цена за непредоставена услуга.   

В случаите, в които потребителите не могат да използват услуга, за която са заплатили, би следвало да могат да се възползват от правото си да им бъде възстановена заплатената авансово сума.

В периода, в който децата не могат да посещават съответните детски ясли и детски градини поради наложените ограничения, с цел защита на здравето им юридическите лица, предлагащи услугата чрез директорите на частните детски градини и ясли, могат да използват различен подход в зависимост от възможността за договаряне - възстановяване на платените суми, използване на платената цена за бъдещи периоди или други.

Обективен факт е, че въпреки преустановяването на посещенията на децата в детските градини и ясли, съществуват необходимоприсъщи разходи на институцията (наем на сграда, охрана, ток, интернет и др.), които следва да бъдат разплащани и за времето на извънредното положение, поради което е възможно прихващане на част от вече заплатената сума.

Страните могат, след постигнато съгласие във връзка с посоченото, да го оформят с подписване на анекс към договора за предоставянето на услугата, като юридическото лице, респ. директорът на институцията биха могли да предоставят и съпътстващ документ (ваучер, разписка и др.), препоръчват от КЗП и МОН в своята позиция.