Молбите за европейски здравни карти в РЗОК
Молбите за европейски здравни карти в РЗОК / netinfo

Европейска здравна карта за българските граждани, които са здравно осигурени ще се издава след заявление до директора на Регионалната здравна каса по местоживеене. Документът ще се получава в срок от 30 дни след подаване на молбата. Карти няма да се издават на лицата, които дължат здравни вноски, както и на българите, живеещи трайно в чужбина.

Срокът на валидност на картата е една година, а за пенсионерите десет години. Непълнолетните ще получават здравна карта с валидност до навършване на пълнолетието, но за не повече от 5 години. Около 3 милиона лева са предвидени за обезпечаване на спешната медицинска помощ, която ще бъде оказвана при престой в държави от общността. Здравната каса ще превежда на съответните лечебни заведения в ЕС парите за оказаната конкретна медицинска услуга.

Ветераните от войните, военноинвалидите, пострадалите при отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии, пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на Министерство на вътрешните работи и държавните служители ще се осигуряват за сметка на републиканския бюджет. Това предвиждат поправките в Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

Публикувана е и Наредба на Министерство на здравеопазването за заплащане на лечение от републиканския бюджет на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Става дума за скъпоструващите лекарства и лечението, което е в ангажиментите на министерството, а не на НЗОК.