/ Георги Димитров
"Ако един университет от типа на Софийския университет се обедини с Технически университет, ползата ще е огромна", посочи още ресорният министър
Има нужда от още реформи във висшето образование и те са свързани с това как да се осигури по-високо качество на висшето образование и как то да се доближи до нива, съответстващи до европейските и световните стандарти. Идеята да направим преструктуриране на висшето образование не е свързана с това да намалим броя на държавните висши училища, а те да станат по-видими, но не само в международните класации, а и за кандидат-студентите, заяви министърът на образованието и науката акад. Николай Денков на пресконференция след заседанието на Съвета на ректорите на висшите училища.

Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков, който е и председател на Съвета на ректорите, заяви, че на днешното заседение по темата за евентуалното сливане или обединяване на висши училища заедно са стигнали до разбирането, че "акад. Денков никога не е говорил за насилствено сливане на университети или за закриване на юридически лица". Министър Денков потвърди за пореден път, че иска в широка дискусия с ректоите да намери най-добрия начин да се помогне на висшите училища да станат по-видими, а единият начин това да се случи е чрез обединяването им под някаква форма, каза проф. Герджиков.

От Министерството на образованието и науката (МОН) по-рано днес обявиха какви са възможните промени във висшето образование. Според МОН "възможно е обединение например между Химико-технологичния и металургичен университет, Минно-геоложкия университет, Лесотехническия университет, Висшето училище по телекомуникации и пощи, и Висшето транспортно училище. Заедно те биха могли да създадат Софийски университет по технологии". "Националната академия за театрално и филмово изкуство, Националната музикална академия, Националната художествена академия и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство биха могли да образуват Национална академия по изкуствата".

От МОН предлагат малки висши училища със сходен и/или допълващ се профил и разположени в едно и също или в близки населени места да се обединят под общо име, с общо или споделено ръководство. Идеята е "шапката" да бъде юридическо лице, като съставните висши училища също запазят значителна юридическа и академична самостоятелност. Чрез новата структура участващите в нея университети могат да споделят преподаватели, материална база като спортни съоръжения, общежития и др., обща администрация и обслужващи звена, да организират обща кандидатстудентска кампания. 

Големи университети също биха могли да се сдружат, за да позиционират по-добре себе си и България като цяло в европейската система на висше образование, да привличат повече чуждестранни студенти, преподаватели и инвеститори, да участват в по-големи международни образователни и научни мрежи, и да се класират по-нагоре в международните рейтинги, посочиха днес от МОН.

Постигането на по-високо класиране на университетите ни в международните класации е визитка за държавата ни, има също голямо значение за чуждестранните кандадат-студенти и за потенциалните чуждестранни инвеститори, идващи в България, заяви министър Денков. Той обясни, че чуждестранните инвеститори, търсещи кадри у нас, споменавали две висши училища. Това са Техническият университет в София и Софийският университет "Св. Климент Охридски", които са видими в световните класации на висшите училища.

Министър Денков даде пример, че Тракийският университет в Стара Загора е създаден от филиали и институти, някои от които са били в доста тежко състояние, но днес това е един от най-добре развиващите се университети в България. Много силен специфичен профил сега на Тракийския университет е свързан с ветеринарната медицина, добави образователният министър.  

"Имаме немалък брой филиали в Северозападна България, като в момента всеки от тях работи сам за себе си. Ето едно обединение, което може да стане доброволно със съвместната работа на висшите училища, които са открили тези филиали, за да можем да покрием Северозападния регион със специалистите с висше образование, от които имаме нужда", обясни министър Денков. Той уточни, че "това ще е едно ново висше училище, но то ще обедини тези шест или седем филиала, които съществувават".

"Ако един университет от типа на Софийския университет се обедини с Технически университет, ползата ще е огромна. Веднага ще се приближим със 100-200 места към тези заветни места в топ 500", коментира проф.  Анастас Герджиков. Той каза, че Съветът на ректорите е събрал в една папка всички мнения, възражения и опасения, свързани с предстоящите обединения на университети, като те ще бъдат предадени на министър Николай Денков. Има и опит за сливания на университети в Европа, добави проф. Герджиков.

Министър Николай Денков обясни, че ще се подготвят промени в Закона за висшето образование и в Закона за развитие на академичния състав, които ще регламентират тези предстоящи възможности за сливания между университети. Успоредно с това ще има обсъждания с висшите училища и между тях, както и ще поръчаме на различни независими институции да бъдат направени оценки за въздействието от предстоящите обединения, каза образователният министър. 
БТА