/ БГНЕС
"Европейското законодателство поставя нови предизвикателства пред нас и все по-високи изисквания в областта на енергетиката и въгледобива. Едно от условията да отговорим на тези предизвикателства и да бъдем конкурентоспособни е непрекъснатото повишаване на производителността на труда и ефективността на производството чрез обновяване на техническия парк. Това е политиката, която следва "Мини Марица-изток" и днес сме свидетели на една сериозна стъпка за нейното изпълнение".

БГНЕС

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемония по предаване за експлоатация на два нови многокофови роторни багера в дружеството, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Тя акцентира върху факта, че въвеждането в експлоатация едновременно на две машини от този тип се случва за първи път в дългогодишната история на "Мини Марица-изток".

БГНЕС

Това е свидетелство за сериозната ангажираност на ръководството на компанията за обновяване на техниката - условие за ефективност и конкурентоспособност на производството.

Енергийният министър е припомнила позицията на правителството, че през следващите години България ще продължи да разчита на производството на електроенергия от въглища, защото то е пряко свързано с енергийната и националната сигурност на страната и с конкурентоспособността на икономиката.

БГНЕС

"Тази перспектива е записана в Интегрирания план "Климат - енергетика", който след одобрение от Европейската комисия - предстои да стане факт от началото на следващата година", припомнила тя.

Въвеждането в експлоатация на два нови многокофови багера KWK 2000 и KWK 400 L в "Мини Марица-изток" на стойност 25.8 млн. евро се финансира по линия на Международния фонд "Козлодуй" и със собствени средства на дружеството.

БГНЕС

След извършената открита международна процедура по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие за изпълнител на дейностите е избран българо-полският консорциум "Famur - българска енергетика". Багерите ще бъдат въведени в експлоатация на територията на рудник "Трояново - север".
БТА