Масларова откри конференция за ученето през целия живот
Масларова откри конференция за ученето през целия живот / netinfo

Не повече от 10 процента от учениците в Европейския съюз да бъдат сред рано напускащите училище, е заложено в целите на Лисабонската стратегия до 2010 година. Докладът, свързан с обучението през целия живот, беше представен от Себастиан Пройси – отговорник от главна дирекция „Образование и култура” в Европейската комисия, по време на националната конференция „Развитие на ученето през целия живот”.

Сред поставените до 2010 година цели са също достигане на 80 процента от европейците, които да имат средно образование, и увеличаване с 15 процента на студентите, завършили точни науки и технологии. У нас през 2008 година са отделени с 50 процента повече средства за обучение и квалификация на два пъти повече българи в сравнение с миналата година, припомни социалният министър Емилия Масларова при откриването на конференцията.

„За 2009 година сме си поставили амбициозната цел това учене през целия живот само при 1,3 на сто от българските заети в момента да се увеличи на 3 процента. Правим всичко възможно образователното равнище, вторият шанс, който даваме на хората, които са пропуснали част от своя живот, да бъдат включени в специални форми на обучение и актуализация на знанията”, каза Масларова.

Според доклада на Себастиан Пройси през следващите пет години ще бъде реализирана програма за развитие на ученето през целия живот на стойност 7 милиарда евро, която ще насърчи всички видове подготовка на гражданите за по-добра конкурентоспособност и социална адаптация.