Марияна Николова
Марияна Николова / Министерския съвет
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова подписа анекса за получаване на 3 млн. лв., договорени по пилотен проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) днес, съобщиха от министерството.

Решението за откриване на мярката беше одобрено от Комитета за наблюдение на ОПИК на 1 декември 2020 г. С нея се осигурява възможността сумата в размер на 3 129 600 лв. да бъде разходвана за "Подпомагане създаването и функционирането на организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) за наемане на външни експерти". Целта на финансирането е да бъдат подпомогнати специфични професии в туристическия сектор, пострадали от кризата, породена от COVID-19.

"Изключително съм доволна, че успяхме да договорим финансова подкрепа от над 3 млн. лв. за екскурзоводите и планинските водачи. Това са близо 1500 души, които очакваха нашата подкрепа. Благодаря на колегите от Министерството на икономиката, на Управляващия органи на ОПИК, както и на Министерството на финансите за съвместните усилия да ни подкрепят в този пилотен проект. Сектор туризъм е най-засегнатият от пандемията, причинена от COVID 19, a екскурзоводите и планинските водачи не попадат в обхвата на останалите мерки, които бяха въведени за подкрепа на отрасъла", коментира Николова.

Няма установени нарушения в зимните курорти за студентския празник

Проектът на Министерството на туризма цели повишаване на капацитета на малките, средните и микро предприятия в сектора и се изпълнява по ОПИК, напомнят от ведомството.

Предвижда се по него да бъдат наети голям брой експерти, в това число екскурзоводи и планински водачи, които ще бъдат ангажирани в онлайн презентации и турове. Чрез
професионализма, знанията и опита си те ще представят местни забележителности и туристически продукти, обекти за настаняване, хранене и развлечение и др. За свършената работа специалистите ще получат възнаграждение, а дейността им ще бъде възлагана по реда на Закона за обществените поръчки.

Николова: Между България и Унгария съществуват добри икономически отношения

Поводът този подход да бъде приложен в подкрепа на екскурзоводите и планинските водачи, е че те ще могат в по-бързи срокове да се възползват от възможността да получат финансиране, каквото до момента не са имали, уточняват от министерството. Те ще могат и да допринесат със своите знания, умения и опит за насърчаване на вътрешния туризъм в страната. Тази подкрепа е в отговор на множеството отворени писма, които Министерството е получавало и продължава да получава от експерти, упражняващи тези професии, в които те доброволно заявят желанието си да работят, за да подпомагат популяризирането на обекти и дестинации в страната като за целта получат съответно възнаграждение за свършена работа. Подходът е възприет за приемлив и от страна на туристически сдружения, представляващи тези професии в сферата на туризма.

Предстои допълнително да бъде публикувана информация с детайлите за начина, сроковете и документите за кандидатстване.