Мария Габриел
Мария Габриел / БГНЕС
Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, образованието, културата и младежта откри днес в София Националния научно-образователен фестивал "Намереното поколение", съобщиха от офиса на еврокомисаря.

Науката ни позволява да осъзнаем света около нас, но и самите ние да бъдем създатели. Затова образованието в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката, или както го наричаме още STEM образование, ще играе все по-голяма роля, каза при откриването на форума Мария Габриел.От общите ни усилия заедно с учители, ментори, научни изследователи и индустрия зависи да свържем Европейското научноизследователско пространство с Европейското пространство на образование, за да изградим нова Стратегия на знанието, заявила Мария Габриел.

Във форума участват преподаватели и ученици от цяла България, ръководителите на олимпийските ни отбори, учени от Българската академия на науките, университетски преподаватели, професионалисти и организации, които съвместно работят за превръщането на образованието от базирано на теория в практическо.

Мария Габриел ще открие Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“

За насърчаване на STEM образованието, Европейската комисия и държавите членки предприемат редица мерки. Ключови сред тях са Коалицията на националните STEM платформи, в която членува и България, както и програма "Еразъм+", ориентирана към инициативи за насърчаване на иновативни и интердисциплинарни подходи на преподаване.

На европейско равнище се изпълнява инициативата "Нощ на европейските изследователи", която показва човешкото лице на науката и може да насърчи младите хора да изберат научна кариера, посочила комисар Габриел.
БТА