/ iStock/Getty Images
Министерството на културата (МК) обяви две конкурсни сесии - за финансиране на творчески проекти в книгоиздаването и за обновяване фондовете на библиотеките.

Сесията по програма "Помощ за книгата" ще финансира творчески проекти в няколко направления - българска и преводна художествена литература, българска и преводна хуманитаристика, литература за деца и юноши и културно наследство и съвременна култура.

В конкурса може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

Центърът за съвременно изкуство „Топлоцентрала“ се очаква да отвори врати в началото на 2022 г.

Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия - придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта. Финансовата помощ, за която се кандидатства за един проект, не може да надвишава 2 500 лв.

Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с МК.

Втората конкурсна сесия е по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност". Общата сума е в размер на близо 1,3 млн. лв. Право на участие имат библиотеките към народните читалища по смисъла на Закона за обществените библиотеки.

По-рано днес бяха публикувани и резултатите от първата сесия от програмата за библиотеките. Тя е на обща стойност 1 млн. лв. и е насочена към Народната библиотека, регионалните и общински библиотеки. Постъпили са 44 проектни предложения на обща стойност 868 125 лв. От тях са одобрени 36 проекта, които са на обща стойност 714 385 лв.