/ iStock/Getty Images
Повече специалисти с квалификация ще бъдат необходими на работодателите в краткосрочен план - през следващите 12 месеца, а също и в средносрочен план - след 3-5 години.Това показват резултатите от третото поредно и първо за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта е направила през февруари и март съвместно с областните комисии по заетост, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.
 
Изследването е национално представително върху база от 396 000 активни предприятия в страната.
 
Работодателите заявяват нужда от близо 327 000 работници и специалисти през следващите 12 месеца, като от тях малко над 179 000 са специалисти и работници с квалификация. Най-търсени са работниците в хранително-вкусовата промишленост, машинните оператори, строителите, шивачите, охранителите, работниците по дървообработване, монтажниците в строителството, готвачите и др.

„Форбс“: България е в топ 50 на най-добрите страни за бизнес в света
 
Българският бизнес се нуждае и от други 70 164 специалисти с правоспособност или висше образование, като петте най-търсени са учители, шофьори, медицински сестри, лекари и машинни инженери.

О
свен това, в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, ще са необходими и 77 710 работници без специалност.
 
Осем от десет работодатели заявяват, че основната форма на заетост, която ще осигурят през следващата една година, ще е на постоянен договор и пълен работен ден.

IT специалистите остават най-добре платените работници през 2018 г.

 
Аналогично на предходните две проучвания, които Агенцията по заетостта направи през 2018 г., работодателите най-често очакват (85,5 на сто от анкетираните) техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и умения за работа под напрежение (62,9 на сто). На трето място този път работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии в 55,9 на сто от случаите (срещу 55,2 на сто през август 2018 г.), следвани от знания и умения за работа с клиенти (55,6 на сто) .
 
Нагласите на бизнеса за наемането на нов персонал през следващите 6 месеца показват, че от 396 066 предприятия, обхванати в настоящото проучване, 18,51 на сто или 73 313 имат намерение да търсят нов персонал, 78,4 на сто или 310 912 предприятия не възнамеряват да се разширяват и само 3 на сто или 11 882 обмислят съкращаване на персонал.
 
В средносрочен план, след 3-5 години на българския бизнес ще са необходими повече от 22 500 информатици и още толкова икономисти. Секторът, който ще търси най-много специалисти с висше образование следващите 3 до 5 години остава "Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване" с 22 на сто от всички заявени потребности или общо 48 391 души.
 
Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила с професии, тясно свързани с Индустрия 4.01, са София-град, Варна, Пловдив, Русе и Плевен.
БТА