пари левове
пари левове / iStock/Getty Images
КНСБ предлага пакет от промени, които ще доведат до увеличаване на всички пенсии в България. С предложенията ще се постигне минимална пенсия от 300 лева, максимална пенсия от 1440 лева, 10 на сто увеличение на пенсиите от 300 до 369 лева и 5 на сто на останалите. Това каза в интервю за БТА националният секретар на КНСБ Ася Гонева.

КНСБ предлага от 1 януари 2021 година да се увеличат базовите параметри на входа на системата, като увеличението е на основата на процентното увеличение на минималната работна заплата, заложено от правителството с 6,56 на сто.

Предложението на синдиката е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се да стане от 610 лева на 650 лева, както е планирано, минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводителите да стигне поне 450 лева, тъй като по думите на Ася Гонева, в момента няма политическа воля да стане 650 лева, както е редно според синдикалистите. Максималният осигурителен доход също да бъде вдигнат с 6,56 на сто предлагат от КНСБ, което го качва на 3200 лева. Така максималната пенсия ще стане 1440 лева.

По думите на Гонева с тези промени ще има приличен ефект върху приходите - около 80 милиона лева.

Минималният размер на пенсиите трябва да е обвързан с минималната работна заплата и да стане 45 на сто от нея, като изчисленията сочат, че при този процент на обвързване, минималната пенсия трябва да стане 292,50 лева при 650 лева минимална заплата, но от КНСБ "няма да се разсърдят, а ще бъдат удовлетворени, ако политиците, които имат записани в програмата си 300 лева, закръглят това число на 300 лева за минималните пенсии", каза Ася Гонева. Това ще осигури увеличение със средно 20 на сто на пенсиите на поне на 1 милион и 100 хиляди души.

КНСБ предлага нови правила за следващата година и при осъвременяването на пенсиите - диференцирано увеличение по швейцарското правило, като пенсиите между новия минимален размер, който се очаква да е 300 лева и линията на бедност - 369 лева, да бъдат осъвременени по-чувствително - с около 10 процента. По думите на Ася Гонева законът допуска осъвременяване да се прави с повече от минималното, получено по т.нар. швейцарско правило - 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от ръста на осигурителния доход през предходната година. Прогнозите очаквания са за около 5 на сто по швейцарското правило да е стандартното увеличение, като от КНСБ предлагат в диапазона на ниските пенсии до линията на бедност, увеличението да е двойно - около 10 процента. От 369 лева и една стотинка до максималната пенсия осъвременяването трябва да е с тези почти пет на сто стандартно увеличение, каквито са прогнозните очаквания, допълни Ася Гонева.

КНСБ иска максималната пенсия да е 45 на сто от новия размер на максималния осигурителен доход и така да стане 1440 лева, което ще позволи на над 25 хиляди пенсионери, които в момента са отрязани от тавана да получат целия размер на пенсията и ще останат около десетина- петнадесет хиляди души, които ще са ограничени от новия максимален размер, прогонзира експертът в осигуряването.

По думите на Ася Гонева КНСБ се опитва да съхрани определени принципи чрез предложенията си - сегашното съотношение между минимална и максимална пенсия - 250 лева към 1200 лева се запазва при новите 300 лева и 1440 лева- 4.8 пъти разлика между най-малката и най-високата пенсия.

Според Гонева тези промени са неотложни в година като 2021, защото всички финансови институции посочват, че мерките в подкрепа на бизнеса и в подкрепа на доходите на хората трябва да бъдат продължени и през цялата следваща година. Затова от КНСБ предлагат на правителството и на парламента да бъдат направени тези промени, за да се стимулира потреблението и да се подобри адекватността на пенсиите. "Само през доходите в тези условия можем да създадем такава покупателна способност, която през потреблението да позволи по-леко да минем през кризата, която ни очаква", заяви Гонева.

КНСБ категорично не се отказва и от идеята за увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж - този коефициент да расте до достигане на 1,5 от сегашните 1,2 на сто. Ако се предложи 1,3 на сто, очакванията са за увеличение на 10 на сто на всяка пенсия.

Ще бъдат направени актюерски разчети, но според Гонева е задължително през 2021 година да бъдат изтласкани по-ниските пенсии по-нагоре, за да расте потреблението и да излезем по-безболезнено от кризата.