Президентът на КНСБ Пламен Димитров предупреждава на 1 май, че все още стотици хиляди българи са работещи бедни, а неравенствата в доходите остават най-високите за целия Европейски съюз.

"Намиращи се в многопластова икономическа, социална и здравна криза, предизвикана от дългосрочното влияние на пандемията и ужасяващите събития в Украйна, на днешния 1 май заявяваме отново, че е немислимо бъдещето на работеща България без увеличаването на доходите в страната по начин, който да не отнема покупателна способност. Покупателната ни способност трябва да нараства", заявява синдикалният лидер в поздравлението си за 1 май- Ден на труда и международната работническа солидарност.

Поздравлението е публикувано на сайта на КНСБ.

Отбелязваме Деня на труда

Пламен Димитров посочва, че минималната заплата също трябва да продължи да расте и да бъде обвързана със заплатата за издръжка. По този начин минималното заплащане у нас ще отговаря на реалностите и ще гарантира, че нито един работещ няма да изпада под линията на бедност. 

"Въпреки че в Конституцията на Република България е записано, че държавата е социална и правова, то до днес социалният елемент е твърде слабо засегнат, а нарушението на трудовите права е често срещана практика", отбелязва президентът на КНСБ.  

Пламен Димитров посочва, че 1 май е израз на почит и уважение към трудещите се от цял свят, към онези, които ежедневно създават благата и правят живота ни по-добър, по-лесен и по-спокоен. Онези, без които човешката цивилизация е немислима и невъзможна. 1 май е и ден за борба и защита на работническите интереси и права, напомня синдикалният лидер. 

По думите на Пламен Димитров историята на 1 май е история на вечното търсене на по-справедлив живот. Корените на празника се свързват със събитията в Чикаго отпреди 136 г., когато мащабна национална стачка с участието над 300 000 работници от цялата страна издига искането за въвеждане на 8-часов работен ден. Само четири години по-късно, организираното синдикално движение в България дава началото на първите чествания на 1 май в родината. И днес продължаваме да се борим за извоюването на по-справедливо заплащане на труда, зачитане на правата на трудещите се, нормален живот на техните семейства, роднини и близки, заявява президентът на КНСБ. 

"Борбата продължава, братя и сестри синдикалисти! Само от нас зависи колко бързо ще постигнем това, което искаме, което ни се полага, на което имаме право! Честит празник!", допълва Пламен Димитров.