/ БГНЕС
На закрито заседание, Комисията за енергийно и водно регулиране постанови, че шест енергийни дружества, участници на пазара, са извършили манипулация на българския пазар на електроенергия на едро. Това е в нарушение на чл. 5 от Регламент № 1227/2011 - REMIT (Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара на едро на енергия), обясняват от КЕВР.

Иванов: Скъп газ е нагнетен в Чирен, затова през декември ще поскъпне

Енергийните дружества са :

1. „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

2. „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД

3. „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД

4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

5. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД

6. „ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през първото шестмесечие на 2019 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация съгласно разпоредбата на чл. 5 от REMIT.

КЕВР е санкционирала дружествата, като конкретния размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите.

„Булгаргаз” поиска поскъпване на газа през декември

Наложените от регулатора имуществени санкции,за всяка от компаниите, са както следва:

1. „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД – 625 097 лв.

2. „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД - 336 237 лв.

3. „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД - 144 984 лв.

4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - 34 289 лв.

5. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД - 27 337 лв.

6. „ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД - 90 475 лв.

Във връзка с констатациите от приключилото производство КЕВР изпрати сигнал до Софийска градска прокуратура.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
КЕВР